top of page

Organisasjon

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG)

NGICG er organisert med et styre på 12 personer som representerer gastrokirurgi og onkologi fra de fire helseregionene samt lederne av de tre faggruppene og en representant for Kreftregisteret.

NGICG-logo_tekst-under.gif

NGICG-ØV

Øsofagus og ventrikkel

NGICG-CR

Colon-rektum

Lever-galle-pancreas

NGICG-HPB

bottom of page