top of page

Hovedstyre i NGICG

Medlemmer i NGICG hovedstyre gjeldende fra 1.1.2022.

Styret er for 4-års perioden 2022 til 2025

 

Leder

Kjetil Søreide, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 

 

Nestleder

Tom Mala, Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål/Oslo Universitetssykehus

 

Helse-Midt

Eva Hofsli, Kreftavdelingen, St. Olavs hospital

Øystein Høidahl, Gastrokirurgisk avdeling, Levanger sykehus

 

Helse-Nord

Stig Norderval, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Magnar Johansen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Helse-Vest

Kjetil Søreide, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Halfdan Sørbye, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

 

Helse Sør-Øst

Anne Hansen Ree, Onkologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Tom Mala, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus

 

Ledere av faggruppene

NGICG-ØV:

Eirik Kjus Aahlin, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

NGICG-HPB:

Kristoffer Lassen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus

 

NGICG-CR:

Arne Wibe, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital

 

Representant fra Kreftregisteret: Bjørn Møller

 

bottom of page