top of page
kirurger

NGICG-CR

Siste nytt og informasjon om kreft i tykk og endetarm skal arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for gastrointestinal cancer (kreft i fordøyelsessystemet), innen både forskning, diagnostikk og behandling. 

NGICG er organisert med et hovedstyre og tre faggrupper.

På disse nettsidene gis en oversikt over aktiviteten i organisasjonen og de til en hver tid gjeldende retningslinjer innen faget.

NGICG-HPB - info om øsofagus og ventrikkel.

NGICG-CR - info om lever, galleveier og pankreas.

bottom of page