top of page

Retningslinjer fra NGICG

NGICG har publisert faglige retningslinjer for utredning og behandling. Mange av disse er etterhvert erstattet av Nasjonale handlingsprogrammer fra Helsedirektoratet. Der hvor ikke handlingsprogrammene dekker, vil vi fortsatt lage egne retningslinjer.

Cholangiocarcinom

April 21 Cholangiocarcinom

Eldre: Feb 20 Cholangiocarcinom

Cystiske pancreaslesjoner

Jan 19 Cystiske Pancreaslesjoner

Galleblærecancer

April 21 Galleblærecancer

Eldre: Okt 19 Galleblærecancer

Hepatocellulært carcinom

April 21 Hepatocellulært carcinom

Eldre: Jan 20 Hepatocellulært carcinom

bottom of page