top of page

Retningslinjer fra NGICG

NGICG har publisert faglige retningslinjer for utredning og behandling. Mange av disse er etterhvert erstattet av Nasjonale handlingsprogrammer fra Helsedirektoratet. Der hvor ikke handlingsprogrammene dekker, vil vi fortsatt lage egne retningslinjer.

Cholangiocarcinom

Nasjonalt handlingsprogram kommer

Cystiske pancreaslesjoner

Jan 19 Cystiske Pancreaslesjoner

Galleblærecancer

Nasjonalt handlingsprogram kommer

Hepatocellulært carcinom

Nasjonalt handlingsprogram kommer

bottom of page