top of page

 

Representanter Fagrådet for tarmkreft/ NGICG-CR

 

Leder

Arne Wibe, St. Olavs Hospital (fra 2022, til og med 2024)

Kirurger

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus (t.o.m. 2024)

Thomas Moger, Sykehuset Innlandet - Lillehammer (t.o.m. 2026)

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge (t.o.m. 2024)

Hartwig Kørner, Stavanger universitetsjukehus (t.o.m. 2024)

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus (t.o.m. 2026)

Maria Gaard, Oslo universitetssykehus (t.o.m. 2026)

Tor Eivind Bernstein, St. Olavs Hospital (t.o.m. 2024)

Knut Magne Augestad, Akershus universitetssykehus (t.o.m. 2026)

 

Onkologer

Magnar Johannes Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (Nestleder) (t.o.m. 2026)

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus (t.o.m. 2024)

Jørgen Smeby, Oslo universitetssykehus (t.o.m. 2026)

Eva Hofsli, St. Olavs Hospital (t.o.m. 2026)

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus (t.o.m. 2026)

 

Gastroenterolog
Kristin Ranheim Randel, leder ved tarmkreftscreeningseksjonen (t.o.m. 2027)

 

Radiolog

Cornelia Rösler, Stavanger universitetssjukehus (t.o.m. 2024)

 

Patolog
Sonja Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge (t.o.m. 2024)

Protonstråleekspert

Marianne Guren (t.o.m. 2026)

 

Kreftregisteret
Inger Kristin Larsen

Liv Marit Dørum

Aina Balto

Tanja Natvig Sørstrøm

NGICG-CR

bottom of page