top of page

OnkoKirurgisk vårmøte 2023

NGICG og NFGK inviterer til Vårmøte 2023

Hotel Bristol, Oslo torsdag 27. og fredag 28. april

 

Vi presenterer et spennende, tverrfaglig program med nyheter, oppdateringer og aktuelle diskusjoner for diagnostikk og behandling på kreftområdet. Programmet spenner over hele gastrointestinal trakten og er tverrfaglig sammensatt.  

Vi ser frem til sosial sammenkomst og hyggelig festmiddag på torsdags kveld.

Vi inviterer spesielt alle unge leger til å delta, spesielt nåværende eller vordende PhD studenter, og alle med interesse til å delta på det nye initiativet for forskningserfaring og diskusjon i «NGICG akademiet» på torsdags formiddag!

Vi satser på fult hus som i 2022! Deltagelse følger etter ‘først til mølla’ prinsippet da det er begrenset med plasser: For påmelding og hotellbestilling KLIKK HER.

På vegne av arrangørene ønskes velkommen til et supert fagmøte!


Kjetil Søreide
Leder, NGICG

Image by Jacek Dylag

NGICG akademiet, torsdag 27. april 09:00 – 13:00

Presentasjoner på aktuelle forskningstema med diskusjoner, bl.a:

• Valg av studiedesign – fordeler og ulemper fra registerdata til randomisert studie (Sheraz Yaqub, OUS)

• Hva er EQUATOR? Retningslinjer og maler i studieoppsett og presentasjon (Kenneth Thorsen, SUS)

• Fra idé til publikasjon i Nature Medicine – tips og personlige erfaringer (John Amund Kyte, OUS)

• Databasen i prosjektet – byggetrinn, huskeregler og fallgruver (Kristoffer Brudvik, OUS)

• Responsevaluering av kreftbehandling – typer grafer, kurver og fortolkning (Kristine Øverås Aasebø)

• Overlevelseskurver – tips og fallgruver i presentasjon og fortolkning (Dyre Kleive, OUS)

• Presentasjonsteknikk – kjernekunnskap og nyttige tips (Åsmudn Fretland, OUS)

• Fra ide til New England Journal of Medicine – tips og personlig erfaring (Michael Bretthauer, OUS)

• «Visual abstracts – hva er det?» TBA

«Sosiale media – nyttig eller tidtrøyte?» TBA

• «Rejected paper – hva nå og hvordan?» TBA

Hovedprogramtorsdag 27. april

14:00 - 15:00  -  Registrering 

15:00 - 15:05  -  Velkommen - Kjetil Søreide • leder hovedstyret NGICG

15:05 - 16:15  -  IMMUNTERAPI VED GI CANCER

15:05 - 15:50  -  Immunoterapi ved øvre og nedre GI cancer - Kjersti Hestetun, Haukeland universitetssykehus

15:50 - 16:15  -  Neoadjuvant immunoterapi ved resektabel kolorektal cancer - Kristine Øverås Aasebø, Haukeland universitetssykehus

16:15 - 16:30  -  PAUSE

16:30 - 17:30  -  PRESISJONSMEDISIN VED GI CANCER

16:30 - 16:50  -  Biomarkører ved GI cancer, patologens perspektiv - Dordi Lea, Stavanger universitetssykehus

16:50 - 17:10  -  Dagens presisjonsmedisin ved GI cancer, onkologens perspektiv - Inger Marie Løes, Haukeland universitetssykehus

17:10 - 17:30  -  Fremtidens presisjonsmedisin; molekylærbiologens perspektiv - Åslaug Helland, Oslo universitetssykehus

17:30 - 17:50  -  PAUSE

17:50 - 19:00  -  STUDIER VED GI CANCER

17:50 - 18:05  -  NORPACT-3 studien - Knut Jørgen Labori, Oslo universitetssykehus

18:05 - 18:30  -  Kort oversikt over reseksjonskirurgi for GI/HPB-kreft i Norge - Linn Såve Nymo, Universitetssykehuset i Nord-Norge

18:30 - 19:00  -  Aktuelle studier for pasienter med GI-cancer ved utprøvingsenheten ved DNR - Tormod Kyrre Guren, Oslo universitetssykehus

20:00 -  MIDDAG - Husk påmelding!

Program fredag 28. april

08:30 - 09:45  -  Nyheter fra handlingsprogrammene og nye behandlingsmuligheter

08:30 - 08:45  -  Nytt fra leder av NGICG – Øsofagus/ventrikkel - Eirik Kjus Ahlin, Universitetssykehuset i Nord-Norge

08:45 - 09:00  -  Nytt fra leder av NGICG – Lever/galle/pankreas - Kristoffer Lassen, Oslo universitetssykehus

09:00 - 09:15  -  Nytt fra leder av NGICG – Kolorektal - Arne Wibe, St. Olavs Hospital

09:15 - 09:20  -  DISKUSJON

09:20 - 09:45  -  PIPAC ved ventrikkelcancer – status, studier og erfaringer fra Skandinavia - Martin Graversen, Odense universitetshospital, Danmark

09:45 - 10:15  -  PAUSE

10:15 - 11:30  -  Endoskopi i screening, diagnostikk og behandling av GI cancer

10:15 - 10:40  -  Premaligne/tidlig maligne lesjoner i øvre GI traktus - dreining fra diagnostisk til terapeutisk organsparende endoskopi  - Christian Rushfeldt, Universitetssykehuset i Nord-Norge

10:40 - 11:05  -  Endoskopisk kirurgisk behandling av avansert kolorektal neoplasi/tidlige cancere - Jens Aksel Nordberg Nilsen, Vestre Viken HF, Bærum

11:05 - 11:30  -  Endoskopisk palliativ behandling ved GI cancer - Khanh Cong Do Pham, Haukeland universitetssykehus

11:30 - 12:30  -  LUNSJ

12:30 - 13:10  -  Kirurgi i metastatisk og palliativ setting

12:30 - 12:50  -  Oligometastatisk sykdom ved ikke kolorektal GI cancer - Kristoffer Brudvik, Oslo universitetssykehus

12:50 - 13:10  -  Rektumcancer – pasienter i ikke kurativt løp - Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

13:10 - 14:00  -  Diagnostikk og kontroller

13:10 - 13:25  -  Systematisk oppfølging etter kurativ øvre gastrokirurgi for cancer – bør rutinene endres? - Eirik Kjus Aahlin, Universitetssykehuset i Nord-Norge

13:25 - 13:40  -  Systematisk oppfølging etter kurativ HPB kirurgi for cancer – bør rutinene endres? - Erling Bringeland, St. Olavs Hospital

13:40 - 14:00  -  Kunstig intelligens i utredning og oppfølging ved GI cancer - Yuichi Mori, Universitetet i Oslo

bottom of page