top of page

OnkoKirurgisk vårmøte 2024

NGICG og NFGK inviterer til Vårmøte 2024

Hotel Bristol, Oslo torsdag 25. og fredag 26. april

NB: Akademiet i tilknytning til Onkokirurgisk vårmøte må i år dessverre utgå grunnet utfordringer med å få tak i aktuelle foredragsholdere.

Hovedprogrammet starter kl 15.

Vi presenterer et spennende, tverrfaglig program med nyheter, oppdateringer og aktuelle diskusjoner for diagnostikk og behandling på kreftområdet. Programmet spenner over hele gastrointestinal trakten og er tverrfaglig sammensatt.  

Vi ser frem til sosial sammenkomst og hyggelig festmiddag på torsdags kveld.

Vi satser på fult hus som i 2023
! Deltagelse følger etter ‘først til mølla’ prinsippet da det er begrenset med plasser.

På vegne av arrangørene ønskes velkommen til et supert fagmøte!


Kjetil Søreide
Leder, NGICG

Image by Jacek Dylag

Programtorsdag 25. april

15:00 - 15:05  -  Velkommen - Kjetil Søreide • Stavanger

15:05 - 16:15  -  Prehabilitering av cancer pasienter

15:05 - 15:25  -  Prehabilitering ved kirurgisk behandling - Rune Augland, (Bærum)

15:25 - 15:45  -  Overvekt og fedme ved kreftkirurgi - Bård Røsok, (OUS)

15:45 - 16:05  -  Spesielle forhold ved geriatriske pas  - Kari Thune Uglane (Bærum)

16:05 - 16:15  -  Diskusjon

16:15 - 16:30  -  PAUSE

16:30 - 17:30  -  Presisjonsmedisin i praksis ved GI cancer        

16:30 - 16:45  -  Introduksjon - Ragnhil Lothe, (OUS)

16:45 - 17:00  -  Øvre GI cancer - Geir Hjortland, (OUS)

17:00 - 17:15  -  HPB cancer - Hanne Hamre, (Ahus)

17:15 - 17:30  -  Kolorektal cancer - Kristine Åsebø, (Haukland)

17:30 - 17:50  -  PAUSE

17:50 - 19:00  -  Pågående studier ved GI cancer (i Norge) – en oversikt

17:50 - 18:00  -  Øvre GI cancer - Tom Mala, (OUS)

18:00 - 18:10  -  HPB cancer - Knut Jørgen Labori, (OUS)

18:10 - 18:20  -  Kolorektal cancer - Kristin Lygre, (Haraldsplass)

18:20 - 18:25  -  Diskusjon

18:25 - 19:00  -  Nærmere presentasjon av 3 pågående studier

18:25 - 18:35  -  Sarong studien - Eirik Kjus-Aahlin, (UNN)

18:35 - 18:45  -  Tesla studien - Pål Dag Line, (OUS)

18:45 - 18:55  -  SCAR studien - Johannes Schulz, (OUS)

18:55 - 19:00  -  Diskusjon

20:00 -  MIDDAG

Program fredag 26. april

08:45 - 09:45  -  Nyheter fra handlingsprogrammene og nye behandlingsmuligheter

08:45 - 08:55  -  Nytt fra leder av NGICG – Øsofagus/ventrikkel - Eirik Kjus Ahlin, (UNN)

08:55 - 09:05  Nytt fra leder av NGICG – HPB - Kristoffer Lassen, (OUS)

09:05 - 09:15  -  Nytt fra leder av NGICG – Kolorektal - Arne Wibe, (St. Olav)

09:15 - 09:25  -  DISKUSJON

09:25 - 09:45  -  Surgical treatment of rectal cancer i Norway - pres. av phd-avhandling - Elisabeth Myrseth, (UNN)

09:45 - 10:15  -  PAUSE

10:15 - 11:30  -  Endoskopi i screening, diagnostikk og behandling av GI cancer

10:15 - 10:30  -  Behandling v/tidlig cancer i øvre GI etter ESGE/ESD oppdaterte guidelines – status i Norge  - Tobias Hauge, (OUS)

10:30 - 10:45  -  Polypp-MDT Helse Sør-Øst; ukentlig tverrfaglig forum - Ole Darre-Næss, (Endoskopiskolen)

10:45 - 11:00  -  GI stenter: Palliasjon/bridge to surgery – kolorektal - Rishab Chawla, (Haukeland)

11:00 - 11:15  -  GI stenter: Palliasjon/bridge to surgery – øvre GI - Mads V Gran, (St. Olav)

11:15 - 11:30  -  GI stenter: Komplikasjonshåndtering - Vemund Paulsen, (OUS)

11:30 - 12:30  -  LUNSJ

12:30 - 14:00  -  Oligometastatisk sykdom – status, definisjoner, studier

12:30 - 12:50  -  Oligometastatisk sykdom – Øsofagus/ventrikkel - Eirik Kjus-Aahlin, (UNN)

12:50 - 13:10  -  Oligometastatisk sykdom – HPB - Kjetil Søreide, (Stavanger)

13:10 - 13:15  -  Diskusjon

13:15 - 14:00  -  Ablasjon og strålebehandling

13:10 - 13:30  -  Protonbehandling - Jon Espen Dale, (Haukeland)

13:30 - 13:45  -  SIRT - Torjan Haslerud, (Stavanger)

13:45 - 14:00  -  Ablasjonsbehandling - Trygve Syversveen, (OUS)

14:00 - 14:10  -  Avslutning

bottom of page