top of page

NB: Akademiet i tilknytning til Onkokirurgisk vårmøte må i år dessverre utgå grunnet utfordringer med å få tak i aktuelle foredragsholdere. Hovedprogrammet starter kl 15.

Forskningslabratorie

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) skal arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for gastrointestinal cancer (kreft i fordøyelsessystemet), innen både forskning, diagnostikk og behandling. 

NGICG er organisert med et hovedstyre og tre faggrupper.

På disse nettsidene gis en oversikt over aktiviteten i organisasjonen og de til en hver tid gjeldende retningslinjer innen faget.

Kjetil Søreide

leder NGICG

NGICG-ØV

NGICG-ØV Kreft i øsofagus og ventrikkel. Utvidet informasjon om de tre faggruppene kan legges inn her og eventuelt linkes til en egen side om nødvendig.

NGICG-HPB

NGICG-HPB kreft i lever, galleveier og pankreas.

Utvidet informasjon om de tre faggruppene kan legges inn her og eventuelt linkes til en egen side om nødvendig.

NGICG-CR

NGICG-CR kreft i tykk og endetarm. Utvidet informasjon om de tre faggruppene kan legges inn her og eventuelt linkes til en egen side om nødvendig.

Ønsker du informasjon fra NCIG, send oss din e-postadresse

bottom of page